0902490389

Giấy Lọc Phòng Thí Nghiệm Whatman Số 2, 47mm

Giấy lọc phòng thí nghiệm Whatman số 2, 47mm 8 μm, (giấy lọc dòng chảy trung bình), hơn lớp 1 với sự gia tăng tương ứng về thời gian lọc (ví dụ, tốc độ lọc chậm hơn một chút). Thấm hơn lớp 1.

Giấy Lọc Phòng Thí Nghiệm Whatman Số 2, 47mm

Giấy lọc phòng thí nghiệm Whatman số 2, 47mm cellulose này được sử dụng trong các kỹ thuật phân tích định tính để xác định các vật liệu. Các bộ lọc định tính tăng tốc độ dòng chảy và tăng khả năng tải so với các bộ lọc phẳng tương đương. 

Giấy lọc phòng thí nghiệm Whatman số 2, 47mm 8 μm, (giấy lọc dòng chảy trung bình), hơn lớp 1 với sự gia tăng tương ứng về thời gian lọc (ví dụ, tốc độ lọc chậm hơn một chút). Thấm hơn lớp 1.

Giấy lọc phòng thí nghiệm Whatman số 2, 47mm trong phạm vi kích thước hạt 8 μm, sự hấp thụ thêm được sử dụng, ví dụ, để giữ chất dinh dưỡng đất trong các thử nghiệm tăng trưởng thực vật. Cũng được sử dụng để theo dõi các chất ô nhiễm cụ thể trong khí quyển và trong thử nghiệm đất.

 Giấy Lọc Phòng Thí Nghiệm Whatman Số 2, 47mm

 Giấy Lọc Phòng Thí Nghiệm Whatman Số 2, 47mm

 

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔNG CHÂU

Đại Lý phân phối Lõi lọc nén Aqua, Lõi lọc sợi quấn Aqua, Lõi lọc giấy xếp Clean Green Hàn Quốc 

Hotline 0902490389    Tel: 02862702191, 02862979478

đông châu cung cấp sản phẩm lọc

phin lõi giấy lọc khí

Liên hệ: 028 62702191 - 028 62979478

Email: lienhe@dongchau.net

 

Phin giấy lọc khí

lõi giấy lọc khí chuyên dụng gia công theo yêu cầu

 

Thấm hút dầu DO

sản phẩm thấm hút dầu tràn nhập khẩu từ Mỹ

Lõi lọc nước

lõi lọc nước chính hãng các loại nhập khẩu giá tốt