0902490389

Sản phẩm lọc chất lỏng và lọc khí công nghiệp

Túi lọc, vải lọc, lõi lọc, giấy lọc, bình lọc túi và bình lọc lõi. Khung lọc khí, giấy lọc phòng sơn, lõi lọc bụi, bông lọc bụi, bông thủy tinh và tấm carbon hấp thụ mùi hôi, khí độc

Sản phẩm lọc túi lọc Eaton, FSI, 3M của Mỹ và Universal Singapore. Bình lọc inox, lõi lọc Graver, Maxtec, lõi lọc CUNO 3M, lọc lọc sợi và nén Aqua, CSM Hàn Quốc

Phin giấy lọc khí

lõi giấy lọc khí chuyên dụng gia công theo yêu cầu

 

Thấm hút dầu DO

sản phẩm thấm hút dầu tràn nhập khẩu từ Mỹ

Lõi lọc nước

lõi lọc nước chính hãng các loại nhập khẩu giá tốt