0902490389

Giấy Lọc Phòng thí nghiệm

Các loại giấy lọc dùng trong phòng thí nghiệm

Giấy lọc hình tròn, giấy xếp hình phễu dùng lọc cặn hóa chất trong phòng thí nghiệm hóa học, sinh học...sản phẩm nhập khẩu Whatman của Anh, Nhật...